Petras Vaivada (1906 06 29-1989 03 03)

2016-06-28

Petras Vaivada gimė 1906 m. birželio 29 d. Tauragės dvare, už keturių kilometrų nuo miesto centro. Tėvas buvo neturtingas darbininkas, o šeimoje augo aštuoni vaikai. Pirmojo pasaulio karo metais Vaivadų šeima gyveno Tauragės mieste. 1915 metais besitraukdama rusų kariuomenė iš gimtųjų vietų į rytus varė ir vietinius gyventojus. Vienu metu Vaivadų šeima buvo pasiekusi Krymą, vėliau apsistojo Jekaterinoslave. Nuo bado ir išsekimo prasidėjo masinė epidemija. Šiltine susirgo ir Vaivadų šeima. Mirė tėvas, motina, broliai, seserys... Liko vienas Petras. Augo vaikų namuose, vėliau mokėsi amatų mokykloje. Ten ir išryškėjo Petro gabumai piešti, lipdyti. Tai pastebėjo ir Petro mokytojai. Po karo jis grįžo į Lietuvą, pasiekė gimtąją Tauragę, čia ir apsistojo. Mokėsi Tauragės gimnazijoje, po to – Kauno meno mokykloje. Lėšų nebuvo net maistui. Įsidarbino Kauno ligonių kasoje, dalyvavo dailininkų sąjungos „Linija“ veikloje.

1933 m. pogrindinė kuopelė, į kurią įėjo P. Vaivada, S. Žukas, B. ir V. Matuzevičiai, nutarė leisti satyrinį žurnalą „Šluota“. Pirmasis „Šluotos“ numeris išėjo 1934 metų pradžioje. Skulptorius P. Vaivada mokėsi pas žinomus menininkus K. Šlėkų, J. Zikarą, V. Grybą.  J. Vienožinskio studijoje gilino tapybos žinias. Labai sunkiai verčiantis, praėjo keleri mokslo metai. Likus dvejiems metams iki mokslo pabaigos, P. Vaivada paliko meno mokyklą ir įsidarbino „Stirnos“ fabrike, „Raidės“ spaustuvėje ir kitur.

1941 m. vėl kilo karas. Petras Vaivada vėl traukė į rytus, apsistojo Astrachanėje, dirbo žuvų fabrike. Tarnavo Lietuviškoje 16-oje divizijoje. Kadangi iš vaikystės buvo luošas, buvo priimtas į LTSR valstybinį meno ansamblį dailininku. Frontas slinko į vakarus, ir P. Vaivada sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Po ilgos pertraukos menininkas pasirinko skulptoriaus specialybę.

Sukurta daug monumentalių darbų, kurie tapo lietuvių skulptūros klasika. Savo darbus eksponavo Leipcige ir Pekine. Žymiausi P. Vaivados darbai – rusų rašytojo Maksimo Gorkio skulptūra, skulptūros „Lietuvė“, „Duktė“, „Vilnietė“, Teofilio Tilvyčio, Juozo Tallat-Kelpšos paminklai, skulptūrinė grupė „Žemės ūkis“ ir kt.

Mirė Petras Vaivada 1989 m. kovo 3 d. Vilniuje.

Literatūra:  Mizgirienė A. Tauragės krašto šviesuoliai. – Kaišiadorys, 2012. – P. 103-104