„MYLĖJĘS LIETUVĄ“

2019-04-22
Parodos pristatymas A. Vymerio miesto bibliotekoje

2019-ieji metai yra paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metai. Šiais metais rašytojui sukanka 150 metų. Vaižgantas buvo ne tik žymus rašytojas, kurio kūrybinis palikimas yra pats gausiausias, bet ir kunigas, literatūros kritikas, tautinio atgimimo veikėjas bei mylimiausias lietuvių tautos žmogus.

Vaižgantas rašė: „Aš mylėjau Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, mano gyvybė, mano džiaugsmas ir pasididžiavimas“. A. Vymerio miesto bibliotekoje vyko parodos „Mylėjęs Lietuvą“ pristatymas. Apie rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimą ir jo veiklą pasakojo bibliotekos darbuotoja Ina Ivanauskienė. Vaižgantas rūpinosi ir skatino kalbėti lietuvių kalba, būdamas užsienyje darbavosi Lietuvos labui, o grįžęs į Lietuvą rūpinosi Nepriklausomos Lietuvos reikalais. „Aušros“ progimnazijos trečiokai teatralizuotai skaitė Juozo Tumo-Vaižganto ištraukas iš žinomiausio vaikams kūrinio „Mikutis gamtininkas“.

Nuoširdžiai dėkojame „Aušros“ progimnazijos mokytojai A. Dragūnienei už programos paruošimą ir nuoširdų bendradarbiavimą organizuojant parodos pristatymą.