SAVAITGALĮ PRISTATYTOS 2 BIBLIOTEKININKIŲ PARENGTOS KNYGOS

2013-11-25
Knygos viršelis

Lapkričio mėnesį Tauragėje užderėjo gausus regioninės informacijos leidinių, kuriuos rengiant prisidėjo bibliotekininkai, derlius. Praėjusį savaitgalį kraštotyros knygų lentyną papildė dar 2 nauji leidiniai.

Vėlyvą penktadienio vakarą į prasmingą renginį Pagramančio bendruomenę sukvietė miestelio bibliotekininkė Virgina Bartušienė. Vietos Kultūros namuose ji pristatė savo kurtą ir režisuotą filmą „Nagingi pagramantiškiai“ (operatorius Valdas Šarakvasas) bei žymios Mažeikų šeimos palikuonės - audėjos ir pasakorės Onos Laurinaitienės pasektų pasakų rinkinį „Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos“. Knygą parengė V. Bartušienė, jai talkino skaitytoja Simona Kinderytė bei B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Birutė Lukoševičienė.

Gausiai susirinkę pagramantiškiai ir jų svečiai susidomėję žiūrėjo filmą apie kūrybingus miestelio žmones: audėją, kraštotyrininkę ir eiliuotoją, medžio drožėją, akmenskaldį, dailininką ir fotografą, šiltai sutiko dar vieną nenuilstančios Pagramančio miestelio metraštininkės parengtą knygą.

Projekto, kurį finansavo Tauragės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto rėmimo programa, vykdytoją, renginio organizatorę ir vedėją V. Bartušienę nuoširdžiai sveikino Tauragės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Danutė Naujokienė, Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas Samoška, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tauragės skyriaus pirmininkė Daiva Kiniulienė. Visi jie pabrėžė neįkainojamą tokių projektų vertę, ypač ateities kartoms.

Šeštadienį, lapkričio 24 d.,  Tauragės kultūros rūmuose vyko Kultūros centro vyr. metodininkės Iridijos Mockienės inicijuoto projekto „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte“ baigiamasis renginys „Už rubežiaus – Lauksargiai“, kurio metu projekto vadovė nuoširdžiai padėkojo partneriams, tarp jų ir B. Baltrušaitytės viešajai bibliotekai, už glaudų ir vaisingą bendradarbiavimą. Plačiau apie projektą galite paskaityti čia

Renginio metu TKC Kultūros paveldo tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas pristatė visų projekto partnerių bendro darbo rezultatą -  knygą „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte.  Jonas Bicka“. Ją parengė B. Lukoševičienė, E. Mažrimas ir I. Mockienė.

Renginį vainikavo nuoširdi Šilutės folklorinio ansamblio „Ramytė“ programa „Kožns paukštis saviška gėd“.

„tauragevb.lt“ inform.