PAGERBTA B. BALTRUŠAITYTĖ-MASIONIENĖ IR PRISTATYTA KNYGA APIE LOMIUS

2014-01-27
Mobilios parodos stendai

Sausio 23-ąją dieną Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje rinkosi Tauragėje gyvenantys lomiškiai, žmonės, kuriems svarbus Tauragės krašto kultūrinis gyvenimas: bibliotekininkai, mokytojai, kultūros įstaigų atstovai. Visi jie atėjo į renginį, kurio metu pristatyti du nauji leidiniai: enciklopedinio pobūdžio knyga „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“ ir kilnojamoji paroda, skirta kraštietės Birutės Baltrušaitytės gyvenimui ir kūrybai.

Renginio vedėja  Meilutė Parnarauskienė trumpai apžvelgė  Tauragės rajono vietos veiklos grupės finansuotą projektą „Lomių kaimo bendruomenės paveldo tąsa ir sklaida“, kurio autorė – Viešosios bibliotekos kultūros projektų vadovė Žaneta Timaitė.

Knyga ir kilnojamoji paroda – išliekamąją vertę turintys leidiniai. Daugelis tauragiškių mažai žino apie iškilią mūsų krašto asmenybę,  profesorę Birutę Baltrušaitytę-Masionienę, todėl mobili paroda yra puiki informavimo priemonė rajono gyventojams ir svečiams apie jos nuveiktus mokslinius bei kūrybinius darbus. Stendai bus eksponuojami ne tik Viešojoje bibliotekoje, bet ir jos filialuose, kitose kultūros įstaigose. Parodą pristatė sudarytoja, Informacijos skyriaus vyr. bibliografė Laima  Pikčiūnienė.

Renginyje taip pat dalyvavo knygos „Lomiai amžių sandūroje: žmonės, įvykiai, statiniai“ rengėjos Elena Bazinienė ir Lolita Užkurienė. Į šią knygą sudėta daugiau nei 30 metų kaupta informacija apie Lomių kraštą, ten gyvenusius ir dirbusius žmones, išlikusius ir jau nugriautus pastatus, svarbiausius įvykius. Išspausdinti geriausi lomiškių moksleivių rašto darbai, kurie nugalėjo įvairiuose respublikiniuose konkursuose. Šis knygos pristatymas buvo antrasis, mat 2013 m. gruodžio 14-ąją knyga sutikta Lomių bendruomenės namuose. Pasidžiaugta, kad lomiškiai knygą jau skaito ir vertina.

Projekto vaisius įvertino Tauragės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Dalia Naujokienė, kartu perdavusi ir mero padėką.

Renginį paįvairino Lomių pagrindinės mokyklos septintokė Gabrielė Aputytė, tarmiškai papasakojusi savo kūrybos legendą apie Lomius, Lomių kultūros namų jaunųjų kanklininkių ansamblis (vadovė Ramunė Petravičiūtė-Kinderienė) ir B. Baltrušaitytės eilėraštį apie gimtuosius Lomius skaičiusi Evelina Masiulytė.

Renginio dalyviams buvo dovanotos išleistos knygos, na o šeimininkės visus vaišino senojo Lomių kulinarinio paveldo patiekalu cimicu.

Žaneta Timaitė