NACIONALINĖS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS ATIDARYMAS LOMIUOSE

2015-04-24
Renginio Lomiuose dalyviai

Balandžio 23 d. Lomių bibliotekoje vyko renginys, kurio devizas – „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam.“  Renginyje dalyvavo Batakių, Dapkiškių, Tarailių filialų bibliotekininkės Laisvutė Pavalkienė, Livija Šimkė, Ilona Eičienė su savo skaitytojais bei būrys namiškių – Lomių bibliotekos skaitytojų.

Pradėdama renginį, jo organizatorė Lomių bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė kalbėjo: Žymus prancūzų rašytojas Morisas Driuonas yra pasakęs: „Skaityti – reiškia gyventi,  nes gyventi – reiškia žinoti, pažinti, suprasti.“

 Šie žodžiai tik patvirtina, kad be knygos mes būtume niekas. Knyga suteikia gyvenimo prasmę. Lietuvos bibliotekininkų draugija 2015 m. balandžio 23–29  dienomis paskelbė XV-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Biblioteka – kultūros židinys, kurio paskirtis – padėti žmogui tobulėti, augti kultūros prasme. Šiandien bibliotekos – tai daugiau nei pastatai ir daugiau nei lentynos su knygomis. Tai laisvė rasti informaciją, kur ir kada bebūtum, tai galimybė prieiti prie milžiniškų mokslinės informacijos duomenų saugyklų, prie unikalių skaitmeninio kultūros paveldo archyvų. Tai fizinė ir  virtuali aplinka mokymuisi, kūrybinei ir socialinei asmenybės raiškai“.

Visuotinis skaitymas buvo pradėtas nuo Lomių krašto garsiausios rašytojos Birutės Baltrušaitytės – prozininkės ir poetės – kūrybos. Už lango prie stogastulpio jos atminimui buvo uždegta žvakelė. Lomių bendruomenės pirmininkė, knygos apie Lomių kraštą autorė  Elena Bazinienė paskaitė Birutės Baltrušaitytės  apysakos ,,Sugrįžimai“ ištrauką.

Tarmiškai Žemaitės kūrybą skaitė lituanistė iš Batakių Laimutė Poženčiūtė, Dapkiškių dainininkės padainavo  Tauragės krašto dainų, o Tarailių bibliotekos jaunosios skaitytojos Paulina ir Klaudija paporino Tauragės krašto patarlių ir posakių pynę.

Lomiai – ypatinga vieta Tauragės rajono žemėlapyje. Čia išaugo nemažai eiliuotą žodį kuriančių žmonių: Irena Tamošaitienė, Julija Popendikienė, mokytojos Virginija Norkevičiūtė  ir Vitalija Juškevičiūtė, Šiauliuose gyvenantis poetas Jaunius Kulnys. Visi šie kūrėjai yra skyrę eilių savajam kraštui. Jauniaus Kulnio eilėraštis „Kur Šunija teka“ virto daina, kurią mielai dainuoja lomiškiai.

Lomiuose mokytojos Elenos Bazinienės pastangų dėka įkurtas krašto muziejus, kurį renginio pabaigoje visi jo dalyviai ir svečiai apžiūrėjo, išklausė įdomaus muziejaus įkūrėjos pasakojimo.

Lomių bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė, dėkodama visiems dalyviams, teigė, kad tokie jungtiniai renginiai kartu su kolegomis ir skaitytojais iš kitų bibliotekų yra labai įdomūs, reikalingi, praplečia akiratį, užsimezga bendradarbiavimas.

Informaciją parengė Eugenijus Šaltis
Nuotraukose akimirkos iš renginio Lomiuose