AR LIETUVĄ VALDO MOTERYS?

2016-02-22
Literatūrologė dr. Solveiga Daugirdaitė

Vasario 18 d. B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko CIVITAS klubo diskusija „Ar Lietuvą valdo moterys? “. 

Dr. Solveiga Daugirdaitė – literatūrologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, remdamasi įvairiais tyrimais, literatūrinėmis įžvalgomis  ir istoriniais faktais, dėliojo moterų vaidmenį visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Mūsų šalis  gali didžiuotis, suteikusi moterims balsavimo teisę viena pirmųjų pasaulyje, tačiau realiame šalies valdyme jos negalėjo dalyvauti, nors 1920 m. gegužės 15 d. iškilmingam Seimo posėdžiui Kauno miesto teatro rūmuose pirmininkavo garsi Lietuvos visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, o Felicija Bortkevičienė  buvo Steigiamojo Seimo atstovė nuo Lietuvos valstiečių sąjungos.

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, pirmąja  Nepriklausomos Lietuvos Ministre pirmininke buvo Kazimiera Prunskienė. Tai pakėlė mūsų reitingus politiniame pasaulyje. Dabartinė šalies situacija irgi palanki moterims, tačiau yra daug politinių niuansų, kurie leidžia abejoti moterų dominavimu.

Moterų ir vyrų situacija visame pasaulyje yra nevienoda. Net ir Skandinavijos šalyse moterų atlyginimas mažesnis už vyrų  penkiolika procentų. Tai rodo, kad į moteris žiūrima kaip į nelygiavertes partneres.

Taigi klausimas,  ar Lietuvą valdo moterys, lieka neatsakytas iki galo.

Meilutė Parnarauskienė