LIETUVOS VALSTYBĖS 100-MEČIUI

2017-10-02
Renginio svečiai ir dalyviai

Rugsėjo 29 d. B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos Valstybės 100-mečiui skirtas renginys. Istorikas, enciklopedistas dr. Algirdas Matulevičius pristatė knygą „Tautos žadinimo šaukliai: aušrininkų, varpininkų ir dvasininkų korespondencija lietuvių tautinio atgimimo klausimais“.

Monografijoje autorius panaudojo iš esmės neskelbtą ir netyrinėtą archyvinę medžiagą apie XIX a. antrosios pusės - XX a. pradžios lietuvių laisvės kovas, žurnalus „Aušra“, „Varpas“, tautinio sąjūdžio veikėjus dr. J. Basanavičių, M. Jankų, J. Šliūpą, J. Mikšą, M. Valančių, A. Vištelį, P. Vileišį, G. Sauerweiną, V. Kudirką, J. Bagdoną ir kitus.

Leidinyje stipriai kritikuojama carinės Rusijos kolonijinė ir nutautinimo politika Didžiojoje Lietuvoje ir Vokietijos imperijos germanizacinė  Mažojoje Lietuvoje, taip pat lenkų ir sulenkėjusių kunigų bei bajorų  polonizacijos politika.

Knygoje gausu originalių citatų, liudijančių apie tos epochos kovotojų už lietuvybę programą, taktiką, veikimo metodus bei būdus, stiprias patriotines nuostatas, gerą politinių įvykių supratimą. Knyga skirta Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo (1918) šimtmečiui.

Monografijos pristatyme dalyvavo ir žurnalistas, publicistas, redaktorius, rašytojas, vertėjas Vytautas Žeimantas, taip pat  Baltų kultūros ir mokslo paramos fondo vadovas ir Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, LT konsulas Sovetske prof. Bronius Makauskas, Tauragės r. sav. meras Sigitas Mičiulis, aktyvi visuomenininkė Algaudė Bukontienė.

Vaiva Keserauskaitė