Skyriai

2020-01-27

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

 

Vedėja – Martyna Pikoraitienė
Tel.: (8 446) 62025, el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 

Padaliniai

Abonementas

Periodikos skaitykla
Muzikos ir meno skaitykla
Interneto skaitykla
 
Paslaugos
Vartotojo pažymėjimas (mokama paslauga);
Leidinių išdavimas į namus (Abonemente): grožinė ir dalykinė literatūra;
Knygų skolinimas per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA);
Garsinių įrašų išdavimas į namus, muzikos ir meno leidiniai ( Muzikos ir meno skaitykloje);
Laikraščiai ir žurnalai Periodikos skaitykloje. 
Renginiai, susitikimai, parodos;
Interneto paslaugos;
Leidinių grąžinimo savitarnos įrenginys;
Dokumentų kopijavimas, spausdinimas nespalvotu ir spalvotu spausdintuvu, dokumentų nuskaitymas (mokama paslauga);
Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas : CD, DVD, USB.

Vaikų literatūros skyrius

Vedėja – Alina Bagdonienė
Mob. tel.: 8 648 12431, el.paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.   
 
Paslaugos
Vartotojo pažymėjimas (mokama paslauga);
Visi vaikams skirti laikraščiai ir žurnalai;
Spalvingos paveikslėlių ir garsinės knygelės pradedantiems; 
Didelis knygų pasirinkimas besimokantiems anglų kalbos;
Interneto paslaugos;
Kopijavimo paslaugos (mokama paslauga)
Teksto spausdinimas kompiuteriu;
Žaisloteka (minkšti žaislai  ir stalo žaidimai);        
Renginiai: 
Kasmetinė vaikų knygos dienos šventė;
Pasakų popietės su „Batuoto Katino“ lėlių teatru;
Literatūros ir vaikų piešinių parodos.    
 
Informacijos skyrius
 
Vedėja – Raselė Pocienė
Tel.: (8 446) 62003, el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 

Paslaugos

Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai, vadovai);

Dalykinė ir mokomoji literatūra;

Periodiniai leidiniai (Vadovas, Biuro administravimas, Apskaitos ir mokesčių apžvalga, Kelionės ir pramogos, Justitia, Jurisprudencija) (skaityti vietoje);

Leidiniai ir kita informacija apie rajoną (Kraštotyros fondas);

Elektroninis katalogas, lokalios ir prenumeruojamos duomenų bazės, elektroniniai leidiniai (CD, DVD), Nemokamas internetas (1 darbo vieta);

Atsakymai į vartotojų užklausas, pagalba, konsultacijos ir individualūs mokymai ieškantiems informacijos; Paslauga Klausk  bibliotekininko;

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas (mokama paslauga);

Parodos ir renginiai;

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvotu spausdintuvu), nuskaitymas (mokama paslauga).

Metodikos skyrius              

 
Vedėja – Danutė Pukelienė
Mob. tel.: 8 648 12425, el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
 
 
Funkcijos ir uždaviniai    
Koordinuoja 2 miestų ir 24 kaimų filialų veiklą;
Teikia profesinę pagalbą filialų bibliotekininkams bei kitų žinybų rajono bibliotekų darbuotojams;
Organizuoja LIBIS diegimą rajono filialuose;
Renka ir kaupia informaciją apie rajono ir apskrities bibliotekų veiklą;
Rūpinasi bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimu;
Rengia pranešimus;
Nagrinėja ir skleidžia šiuolaikišką darbo patirtį;
Kaupia ir apdoroja statistiką.
 
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius
 
Skyriaus vedėja – Daiva Kiniulienė
Tel.: (8 446) 62025, el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
 
Funkcijos ir uždaviniai
Užsako, komplektuoja, aprašo, sistemina iš įvairių komplektavimo šaltinių gaunamus dokumentus;
Vykdo bibliotekos fondo dokumentų vienetinę ir bendrąją apskaitą;
Prenumeruoja spaudos leidinius;
Pildo, tvarko ir redaguoja elektroninį katalogą;
Nuo 1999 m. dirba su LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) programa.